hypo

Jaké výhody má podnájemní smlouva?

Majitel nemovitosti mnohdy hledá nájemce. Někteří nájemci pak dále provozují podnájem. Na tom se dá i něco málo vydělat. Jaký je tedy mezi nájmem a podnájmem rozdíl? Jaké jsou výhody sepsání podnájemní smlouvy?

Je to obcházení zákona?Někteří si po přečtení článku řeknou, že je to jakési obcházení zákona. Ale pravda je taková, že se zde můžete řídit pravidlem „Co není zakázáno, je povoleno“. Pojďme si tedy rozdíl mezi nájmem a podnájmem vyjasnit.

Majitel nemovitosti shání nájemce, kteří by mu platili pronájem bytů Praha. Ve smlouvě si pak majitel a nájemce můžou stanovit, že nájemce může poskytovat bydlení třetím osobám. Tomu se říká podnájem. Znamená to, že nájemce dále nabízí bydlení skrze podnájemní smlouvu.

Výhody sepsání podnájemní smlouvy


Zde už se budeme bavit o vztahu mezi nájemcem a podnájemníkem. Výhodou podnájmu může být například to, že z podnájemníka můžete vymáhat opožděnou platbu. Pokud se to nepovede, máte dále právo ho vyhodit. Ze dne na den. Podnájemce se pak nemůže obracet na soud. Zákon ho v tomto případě nechrání.

Jako nájemce jste po podnájemníkovi mohli požadovat kauci, kterou jste dle zákona uložili jako tzv. jistotu. Kauci by měl majitel nájemníkovi v případě opouštění bydlení Praha poté vrátit i s úroky, které se vážou například k inflaci. To ale v případě vztahu mezi nájemníkem a podnájemníkem neplatí. Kauci mu vracíte bez úroků.

Další výhody


Podnájemníkovi můžete výslovně ve smlouvě zakázat podnikatelskou činnost v bytě nebo domácího mazlíčka. Též můžete zakázat, aby si podnájemník přivedl do bytu osobu blízkou, která by tam poté bydlela s ním.

Též se nesmí na podnájemní smlouvu vázat další podnájemní smlouva. To by byl jenom nekonečný koloběh. Problematikou podnájemních smluv se zabývají například realitní kanceláře.

Závěrem je nutné říct, že podnájemník platí nájemci. Podnájemní smlouva zaniká společně s nájemní smlouvou nebo v případě neplacení podnájemného.Komentáře k článku

Vytvořenou službou P-C.cz - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránek